ES parama
Europos Sąjunga siūlo skirtingas nacionalinių, regioninių ir Europos masto dotacijų galimybes, kurios yra skirtos įgyvendinti plėtros projektus įvairiose srityse. Teikiame tokias paslaugas:
• Projekto susitikimų ir pristatymų organizavimas;
• Projekto valdymo / pažangos ataskaitų rengimas;
• Pagalba rengiant dokumentus ir derybose dėl sutarties.
Pagrindinės numatomų investicijų kryptys – inovacijų, mokslo tyrimų, technologinės plėtros skatinimas, verslo konkurencingumas, švietimas, užimtumas ir skurdo mažinimas, ekonominė infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas.